การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

วิดีโอแนะนำการจัดเตรียมเอกสารและการชำระค่าธรรมเนียม


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 30 / 11 / 2565

วิดีโอสาธิตการจัดเตรียมเอกสารและการชำระค่าธรรมเนียม

การจัดเตรียมเอกสารและการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายปี ผู้รับใบอนุญาตสามารถเลือกชมแต่ละหัวข้อได้โดยคลิกช่วงเวลาที่ปรากฏใต้คำบรรยายใต้วิดีโอ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://www.youtube.com/watch?v=jRI1VYci-Y8