การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

ช่องทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้สำหรับรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 04 / 06 / 2564

ช่องทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้สำหรับรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  286971.jpg
 
ขั้นตอนการดำเนินการ       
1.  สแกน QR Code หรือคลิกที่ https://telecomfee.nbtc.go.th เพื่อเข้าสู่หน้าระบบ e-Payment
new-(1).PNG
        
2.  คลิกที่ “ เข้าสู่ช่องทางการปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้สำหรับรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ ” เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล สำหรับรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป

 e-payment-login-page-(1).png