การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

ทำไมกิจการโทรคมนาคมต้องขออนุญาตจาก กสทช.


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 11 / 03 / 2563