การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

แนวทางการใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4GHz และ 5GHz ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ WiFi


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 11 / 03 / 2563